8 Kasım 2018, Perşembe

EHL-İ BEYT’LER ALEVİMİ

Ehl-i beyt nedir? Kimler Ehl-i beyt olur?

Ehl-i Beyt arapça bir kelimedir. Türkçe karşılığı “ev halkı, hane halkı” anlamında yani Hz.Muhamed ve Hz.Ali’nin evinden birisi olmak, tam türkçesi ev ahalisi anlamına gelir.

Ehl-i Beyt olabilmesi için mutlaka Hz.Muhammed’in ve Hz.Ali’nin ev hanesinden yani soyundan biri olması gerekiyor. Aksitaktirde Ehl-i Beyt olunmuyor.

Esas müslüman biziz diyen kendi aslını inkar eden alevilere göre Ali Ehl-i Beyt oluyor ama Ömer, Osman, Ebu Bekir, Muaviye ve Yezid Ehl-i Beyt olmuyor?

Osman, Ömer, Ebu Bekir, Ebu Bekir, Muaviye kimdir?

Muhammet, Ebu Bekir’in damadı.

Muhammet, Ömer’in damadı.

Osman, Muhammed’in damadı.

Ali, Muhamed’in damadı.

Ömer, Ali’nin damadı.

Muaviye, Muhamed’in kaynıdır.

Yezit, Muhammed’in kaynı olan Muaviye’nin oğludur.

Bu durumda

Osman’ın ve Ali’nin çocukları Hz.Muhammed’in torunlarıdır.

Ömer’in, Ali’nin kızı Gülsüme’den doğan çocukları Ali’nin torunlarıdır. Gülsüme Ali’nin kızı, Muhammed’in torunudur.

Ömer’in çocukları Muhammed’in kayınlarıdır.

Osman, Ali’nin çocukları, Hasan ile Hüseyin’in teyzesinin eşidir.

Muaviye, Ali’nin eşi Fadime’nin dayısı.

Yezid, Hz.Muhammed’in kaynının oğludur.

Bunların tamamının arasında kan bağı bulunmaktdır. iç içe büyüdüler. Hz.Muhamedin evinde ve elinde büyüdüler. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra Ebu bekir 2 yıl, Ömer 10 yıl, Osman 12 yıl, Ali 4 yıl 9 ay, Muaviye 19 yıl 4 ay Yezid 3 yıl 8 ay 14 gün İslam aleminine halifelik yaptılar. Yezid’den sonrada halifelik kaldırıldı.

Hz.Muhammedin torunları Ali’nin çocukları Ehl-i Beyt oluyorde Hz. Muhammed’in diğer torunları Osman’ın çocukları Ehl-i Beyt olmuyor veya Ali’nin, Ömer’le evli olan kızı Muhammed’in torunu Gülsüme’nin çocukları Ehl-i Beyt olmuyormuş.

Ne diyorlar Ali ile Muhammet aynı soydaymış. Bunlara göre Muhammed’in diğer torunları Muhammed’in soyundan olamazmış. İşte bu anlayışın kendisi bugün Suriye’de iş başında bu anlayışın kendisi çoluk çocuk demeden insan katlediyorlar. Bu anlayışın kendisi bugün Türkiye’de ırk ve soy tartışmaları yapıyorlar.

Alevilikte ırkçılık varmı?

Alevi inancı insan eksenli bir inançtır. Hangi inançtan hangi milletten olursa olsun eşit mesafede durmuştur. Irk ve soy tartışmalarını yürütenlere karşı mesafeli durmuşlardır.

Aleviliği yozlaştırmaya çalışan “esas müslüman biziz” diyen alevi inancının asla ve asla kabul etmiyeceği ırkcılığı bulaştırmaya çalışıyorlar. Muhammed’in kızı Ali’nin eşi Fadime’nin çocukları Ehl-i Beyt olacak Muhammed’in diğer kızları Rukayye ile Ümmüye’in Osman’dan olan çocukları Ehl-i Beyt olmayacak ondan sonrada diyeceksinizki Aleviler 72 millete aynı nazardan bakarlar.

1200 ile 1700 yılları arasında Anadolu topraklarında resmi rakamlara göre 650 bin alevi Osmanlılar tarafından katledildi. 1700 yıllarından sonra, Osmanlılar katliamlarla bitiremedikleri alevileri asimile etmek için yeni bir oyun sergilediler. Özel olarak 800 dolaylarında çakma Ehl-i beyt dedeler yetiştirdiler. Bunlara Ehl-i Beyt ünvanını verdiler. Alevilerin yaşadığı bölgelere göndererek “esas müslüman biziz” probangasını yaydılar. Bununlada yetinmediler var olan kuran-ı kerim için bu gerçek değil gerçeği mısırdadır, kuranda namaz yoktur, cami yoktur. Ali namaz kılmazdı, yolumuz Ali’nin yoludur söylemiyle zaman içinde alevileri, buna inandırdılar.

‘‘Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile, ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.’’

Anadolu Alevisinde Ehl-i Beyt olmaz. Bu bir oyundu amaç bu yola alevileri islamın içine çekmek, daha sonrada sünnileştirmek. Alevi yolu Hakk Muhammed Ali yoludur dediler ve başarılı da oldular. Yüzbinlerce alevi sünnileşti. Bununla yetinmediler alevi köylerine cami yaptılar. Yaşamış olduğum Elbistan’da 1800 yılları başlarında Elbistan ile Kürecik arasında sünni yok iken bu tarihten sonra Elbistanın Ambarcık, Çiçek, Yapalak, Til, Karahasan buna benzer bir çok köy Alevi olmalarına rağmen sünnileştiler. Bugün hala Karahasan köyü Sünnileşmelerine rağmen yaşlıları her yıl düzenli olarak Kantarma köyün’de İbo Dedenin Mezarı başında kurban keserler, onun ocağına yemin ederler.

1925 yılında Mustafa Kemal’ın çıkarmış olduğu yasayla alevilik yasaklanmıştı. Aleviler kendi inançlarını yaşayamadılar. 1960’lara kadar Aleviler toplanamazdı. Cem yapamazlardı. Cem yapmak yasaktı. Cem yapabilmeleri için köyün etrafına nöbetçiler yerleştirilirdi. Cemler gizli yapılırdı.

1990 yıllarına kadar kadar bu ülkede Kürt olmak’ta suç sayılıyordu. Kürtçe kaset bile çıkarmak suçtu. Kürtçe bir kaset çıkarmanın yolu cezaevinden geçerdi. Ahmet Kaya Kürtçe bir klip yapacağım dediği için hakkında onlara yıl hapis istendi. Osmanlı da oyun çoktu. Dün alevileri sünnileştirmek için çakma Ehl-i beyt’ler yetiştirmişdi. Günümüzde ise Kürd’leri Türkleştirmek için “köy korucusu” yetiştirdiler. Ve bugün köy korucularının görevi ne ise o dönemlerde Anadolu Alevisinin yoğun olarak yerleştiği bölgelere gönderilen Ehl-i Beyt’lerin görevi o idi Alevileri sünnileştirmekti.

Bu ülkede Kürtler ve Aleviler üzerinde asırlardır Osmanlı oyunları oynanmaktadır. Bugün Kürtler bir araya gelerek, önemli oranda Türkçe bilmedikleri halde “esas Türk biziz” diyen köy korucularını bertaraf ederek sistemi dize getirdiler. ve bugün kendi dillerini anayasal güvence altına almaya çalışıyorlar.

Alevilerde asırlardır inancımızı yozlaştırmak için sistem tarafında oluşturulan ocak ve ehl-i beyt’lerden kurtulmadan kendi inancını yaşayamazlar. Ehl-i Beyt safatasına inanmayın. Osman, Ömer, Ali, Muaviye ve Yezid islamın halifeleridirler. İslam için çalıştılar. Şeriet düzeni için çalıştılar. Bunların kavgası Alevi sünni kavgası değildi Bunların kavgası iktidar kavgası idi.

Haydi alevi gençliği Pirlerimizin bize miras olarak bıraktığı güzel ahlak ve değerlere sahip çıkarak, Dönen Dönsün Ben Dönmezem Yolumdan şiarıyla kendi inancına sahip çıkarak islamı değil kendi inancımızın gereğini yerine getirerek haykırmalıyız. bu yol hakk muhammed Ali yolu değildir.

Biz aleviyiz Müslüman değiliz

Yazan -

Aşağıdaki Makalelere Bakabilirsin

YAS-I MA’TEM

Alevi erkanında Hicri takvime göre her yıl Muharrem ayında tutulan bir yas vardır. On iki ...