8 Kasım 2018, Perşembe

ŞİİLİK VE ALEVİLİK ARASINDAKİ FARKLAR

ŞİİLİK VE ALEVİLİK ARASINDAKİ FARKLAR


– Şiilikte ibadet camide yapılır.
+ Alevilikte ibadet cem evinde yapılır.


– Şiilikte imam vardır.
+ Alevilikte dede/ana (Pir) vardır.


– Şiilikte ezan ibadette çağırır.
+ Alevilikte ibadete çağrı yoktur.


– Şiilikte ibadet haremlik selamlıktır.
+ Alevilikte ibadet kadın erkek karma şekildedir.


– Şiilikte ibadette kıbleye/Kâbe´ye dönülür
+ Alevilikte yüzyüze cemal cemale dönülür.


– Şiilikte şeriat kapısı vardır.
+ Alevilikte 4 kapı 40 makam inancı vardır.


– Şiilikte mezhep/inanç merkezi Necef’dir.
+ Alevilikte inanç merkezi HacıBektaş-i Veli’dir.


– Şiilikte ibadette müzik günahtır.
+ Alevilikte müziksiz sazsız semahsız ibadet olmaz.


– Şiilikte ramazan orucu vardır.
+ Alevilikte muharrem orucu vardır.


– Şiiler şeriattan yanadır.
+ Aleviler laiklikten yanadır.


– Şiilerde ibadet Farsça veya Arapçadır
+ Alevilerde ibadet anadilde yapılır.


– Şiilikte tanıklık ve bağlılık vardır
+ Alevilikte ikrar verme vardır.


– Şiilikte Müta nikahı, çok eşlilik vardır
+ Alevilikte tek eşlilik esastır.


– Şiilikte kadınlar çarşafa kapanmak zorundadır.
+ Alevilikte örtünme şartı yoktur.

Şiilikle, Aleviliğin Hz. Ali, 12 imam sevgisi dışında ortak yanı yoktur. Bu sevgi bile ayrı boyutlardadır..

Yazan -

Aşağıdaki Makalelere Bakabilirsin

YAS-I MA’TEM

Alevi erkanında Hicri takvime göre her yıl Muharrem ayında tutulan bir yas vardır. On iki ...