8 Kasım 2018, Perşembe

“Alevilik” ve “Dilbilgisi ” Alev-i mi? Al(i)evi mi?

hz. aliAlevi Deyiminin Kökeni ve Anlamı
…”Alevi” deyiminin gerçek anlamına ulaşabilmek için, önce bu sözcüğü dilbilimi ve Türkçe dil kuralları çerçevesi içinde, önyargısız ve ön kabulsüz incelemek gerekecektir.

-i Eki Türkçe’de sonuna geldiği kelimeye aidiyet kazandırır (örnek; tarih-tarihi, mimar-mimari, insan-insani, davut-davudi gibi) Alevi sözcüğü, alevi kökünden üretilmiş böyle bir kelimedir. Türk Dili Kurallarına göre Ali kökünden Alevi sözcüğü türetilmesi imkansızdır. Ali’yi sevenler, Ali’den yana olanlar veya Ali’den gelenleri tanımlamak için Türkçede bir sözcük türetilse idi bu sözcük Osman-Osmanlı, Selçuk-Selçuklu türevlerinde olduğu gibi Ali-Alili veya Atatürk,Atatürk çü türevinde olduğu gibi Ali-Alici olurdu. Dilbilim açısından Ali ile Alevi sözcüğü arasında bir ses benzerliğinden başka hiçbir yakınlık yoktur.

…Alevi sözcüğünün anlamı da Ehl-i Alev’dir. Aleve ait, ışığa ait veya alevden, ışıktan gelen anlamındadır. Alevi sözü kadimden beri, ışığa, aleve ait ve/veya alevden, ışıktan gelen anlamında kullanılmıştır.

…Alevi sözcüğünün Ali kaynaklı bir deyim olduğunu kanıtlamaya yönelik bir-iki zorlama dışında, Alevilik üzerine yapılmış araştırmaların hiçbirinde, Alevi deyiminin ve bu deyime kaynaklık eden alev sözcüğünün etimolojisi irdelenmiş değildir…

Bu sözcüğün kökeni, Anadolu’nun kadimdeki sessiz uygarlığı Luviler ve Luviler’in çağdaşı ve komşuları Hititlere kadar uzanır…

Erdoğan Çınar – Aleviliğin Gizli Tarihi

Yazan -

Aşağıdaki Makalelere Bakabilirsin

Alevilik: İkrârlı (yeminli) yurttaşlar topluluğu

Aleviliği çok çeşitli biçimlerde tanımlayan var. Herkes kendi durduğu yerden, kendisi için en uygun ama ...