8 Kasım 2018, Perşembe

KAYGUSUZ ABDAL

Kaygusuz_AbdalAlevi sözlü geleneğinin en ünlü şairlerinden biri olan,yergi ve taşlama sanatının büyük şairi Kaygusuz Abdal , Alaiye (Alanya) sancak beyinin oğludur ve asıl ismi Gaybi ‘dir..Alevi-Bektaşi menakıp ve söylenceleri üzerinden günümüze kadar ulaşan geleneksel anlatıma göre;Alaiye sancak beyinin oğlu Gaybi günlerden bir gün Pisidya’nın dağlarında avlanırken, Abdal Musa Sultanın kerametine şahit olur.Bundan çok etkilenir ve Abdal Musa’nın dergahına girerek ona talip olmak ister.Abdal Musa , yolun zorluklarından bahisle onu vazgeçirmeye çalışırsa da Gaybi talebinde ısrarcı olur.

Erkana uygun olarak yapılan bir İkrar ceminden (Alevi yoluna alınma töreni) sonra bey oğlu Gaybi Hakk yoluna kabul edilir .Alevi inanışına göre Hakk yoluna girmek bu dünyada ikinci kez aynı bedende doğmaktır..İkinci doğuşuyla birlikte Abdal Musa ,ona Kaygusuz Abdal adını verir.Kaygusuz Abdal Antalya- Elmalı’daki dergahta yıllar yılı hizmet eder.Hamken, pişer.Dört kapıdan geçer,Hakikat sırrına ulaşır.Dergahta ikinci bir ‘Pir’ olur.

Uzun yıllar süren eksiksiz ve kusursuz hizmet yıllarından sonra bir gün Abdal Musa Kaygusuz’u o huzura çağırır ve ; -İki arslan bir posta oturmaz, Hakk nasip ederse, var git Mısır’a gözcü ol,. diyerek onu Mısır’a ‘gözcü’ tayin eder.

Kaygusuz Abdal Mürşidinin talimatı ve icazeti ile Mısır’a gitmek üzere hazırlığını tamamlar. .O zamanda Abdal Musa dergahında kırk derviş vardı.Kırk dervişin de kırkar dervişi olurdu. Kaygusuz Abdal’ın Mısır’a yolculandığı günün sabahında Abdal Musa’nın Pisidya’daki dergahının önünde bin altı yüz kırk derviş toplandı.Abdal Musa dervişlerden kırkını seçti,Kaygusuz Abdal’ın yanına kattı.Geride kalan bin altıyüz derviş Kaygusuz Abdalı yolcu ettiler,Kaygusuz Abdal ve kırk dervişi Fenike limanından, Mısır’a doğru dalgalara düştüler..O’ Dost’a kavuşacak olmanın heyecanı içindeydiler.Dillerinde ‘’Şah’ın Avazı’’ derler,neredeyse unutulmaya yüz tutmuş o ‘’İlahi Söz’’ vardı. Yüreklerindeki ateşi Akdeniz’in serin sularına değdirip de soğutmadan, suyun öte yüzüne taşıdılar.

Fuat Köprülü kendi kütüphanesinde bulunan el yazması ‘Kaygusuz Abdal Menakıbı’’na dayanarak Kaygusuz Abdal’ın Mısır’ gidişini şöyle nakleder’’Nihayet Hacca niyet etti.Abdal Musa ona icazetname yazıp verdi.Kaygusuz kağıdı saklayacak münasip bir yer bulamayarak,kalbinde saklamak için onu ayranına doğradı ve içti.Bundan sonra kalpten hikmetler söylemeye başladı ve şeyhinin verdiği kırk dervişle seyahate çıktı’’

Kaygusuz Abdal ,Mürşidi Abdal Musa’nın icazeti ve talimatı ile yanında kırk derviş ile gittiği on dördüncü yüzyılda Alevilerin kutsal hac makamı olan Mısır’dan geri dönmedi.O ömrünün sonuna kadar Mürşidi Abdal Musa’nın buyurduğu üzere Mısır’a ‘gözcü’lük etti..Kaygusuz’un Mısır’da -Turna Kuşu’nun asasının bulunduğu diyarda- dört Alevi dergahı kurdu.Kaygusuz Abdal’ın Mısır’da kurduğu ilk dergah ‘Kasr-ül ayn’ daydı .Evliya Çelebi bu dergahın’’Nil’in Batı tarafında bir ağaçlık içinde bir mesirelik yerde ‘’olduğunu ve ‘irem bağının ortasında bir kubbe’olarak tanımladığı bu dergahın bin kişi aldığını yazar.

Kaygusuz Abdal’ın Mısır’da kurduğu dört dergahtan en önemlisi ,Kahire Mukattem dağında, iç kalenin yukarısındaydı.Bu dergah yirminci yüzyıla kadar varlığını sürdürdü. F.W.Hasluck (1878-1920) yirminci yüzyıl başlarında ziyaret ettiği, Kaygusuz’un Mukattem dağındaki dergahını şu cümlelerle anlatıyor.’’Tekkenin yakınındaki büyük bir mağara türbe hizmetini görür.Buraya gömülü olan,tekkenin kurucusu olarak tanınan büyük evliya Kaygusuz Sultan’dır.Abdal Musa’nın müritlerinden olduğu ve Bektaşi inanışını Mısır’a getirdiği söylenir.Bir hükümdarın oğlu olduğu ve dünyada ‘Sultanzade Gaybi’ adını taşıdığıı söylenir.Bektaşiler arasında dördüncü kolun kurucusu olarak görülür ve büyük saygı görür.’’

Kaygusuz Abdal’ın Mısır’da kurduğu Alevi dergahları Mısır’da ve Kuzey Afrika’da tüm zamanlarda kurulmuş yegane Alevi dergahlarıydılar .Hasluck Mukattem’deki büyük dergah için’Tekke tepe üzerinde kurulmuştur ve çok uzaktan bile çevresindeki ağaç yapraklarının oluşturduğu yeşillik nedeniyle fark edilebilir.Uzun bir merdiven tırmanıp,küçük bir bahçenin içinden geçtikten sonra tekkeye girilir.’’ demektedir.Bu dergahın dervişlerin ve şeyhin odalarının ve çilehanenin yanı sıra dergahın en göze çarpan bölümü geniş ve muazzam mutfağıydı..Dergahın küçük avlusundan büyükçe bir mağaraya geçilirdi. .Kaygusuz Abdalın Mezarı bu mağaranın en dibinde tahta bir bölme ile ayrılmış ayrı bir bölümdeydi.

Abdal Musa büyük bir dava adamıydı. Aleviliği bin yıldan uzun sürmüş özlemlerine kavuşturmak için canla,başla büyük bir tutku,sarsılmaz bir irade ve üstün bir beceri ile çalıştı.Kısa ömrüne büyük işler sığdırdı.Abdal Musa Pisidya’daki Alevi ocağının (Komama mabedi) Hıristiyanlar eli ile tarumar edilmesinden on asır sonra, Akdeniz yakasında ve tüm Anadolu’da inancını ve erkanını tekrar canlandırdı ve Anadolu’da yeniden yaktığı bu ateşten aldığı bir kor parçasını en sevdiği dervişi Kaygusuz Abdal’a teslim ederek onu kırk dervişiyle birlikte Alevilerinin gönül bağlarını hiç koparmadıkları bir coğrafya’ya,sevmekten hiç vaz geçmedikleri Turna Kuşu’na doğru yolcu etti .Abdal Musa istedi ki Hıristiyan bağnazlığının söndürdüğü o çok kutsal irfan ateşi ,Turna Kuşu’nun asasının bulunduğu topraklarda Anadolu’dan gönderdiği taze bir yalımla yeniden parlasın.

Abdal Musa. en çok güvendiği ve ayrı bir özenle sevdiği Kaygusuz Abdal’ı bir daha göremedi.Çoğu zaman ondan haber de alamadı.Ne yer ne içer ? Hep merak etti.Alevi sofralarında Abdal Musa eli ile başlatılmış ve ondan sonra kurumlaşmış bir görgü vardır.Alevi sofralarında Abdal Musa’ya kadar yemeğin sonunda sofra duası verildikten sonra arka arkaya üç lokma daha alınır ve sofradan kalkılırdı.Abdal Musa Kaygusuz Abdal’ı Mısır’a göndermesinin ardından her sofrada üçüncü lokmadan sonra,Aç mıdır ,tok mudur bilemediği dervişinin kursağına değmesini niyaz ederek

-Bu da Kaygusuz için olsun

deyip ağzına daha büyükçe bir lokma daha koymayı gelenek haline getirdi. O günden bu yana Alevi erkanı ve Alevi adabıyla yürütülen sofralardan; ‘Bu da Kaygusuz için olsun’ yada ‘Kaygusuz Sultan aşkına’ denilip toplu halde ,ağza son bir lokma atılmadan kalkılmaz.Bu son lokma Mısır ülkesinde bir yerlerde, hala gözcülük etmekte olduğuna inanılan,halinden haber alınamayan, Kaygusuz Abdal’ın’ın boğazından geçmesi niyetiyle alınır.

Kaygusuz Abdal Alevi şiir geleneği içinde,çağlar boyu halkın dilinden düşmeyen nefesler söyledi.Aleviler onu .Alevi inancının gizemlerini büyük bir incelik ve sadelikle yansıttığı nefeslerinin yanı sıra,bağnazlığın üzerine alay ederek , güldürerek giden,iğneleyen ve cesaretle eleştiren şiirleri ile de büyük şöhret kazandı.

Terk etmedim benliği
Bilmedim insanlığı
Suretim,adem veli
Her huyum eşek gibi

Arifler sohbetinde
Marifet söyleseler
Ben de hemen düşünmem
Havlarım köpek gibi

Bu marifet ilminden
Haberim yok cahilim
Benden mana sorsalar
Sözlerim sürçek gibi

Işıklar can içinde
Işıklar gördü Hakkı
İşitmenin manası
Olur mu görmek gibi

Aleviler Kaygusuz Abdal’ı Alevi sözlü geleneğinin ‘’yedi ulu ozan’’ından biri saydılar.Kaygusuz Abdal Alevi edebiyatında sürrealist şiir geleneğinin de en güçlü kalemi ve öncüsüdür.

Leylek koduk doğurmuş
Ovada zurna çalar
Balık kavağa çıkmış
Söğüt dalın biçmeye
Kelebek buğday ekmiş
Manisa ovasına
Sivrisinek derilmiş
Irgat olup biçmeye

Bir aksacık karınca
Kırk batman tuz yüklemiş
Gah yorgalar gah seker
Şehre gidip satmaya

Kaygusuz Abdal Alevi sözlü geleneği içinde yetişmiş,gerektiğinde kendisini de taşlayabilen, hiciv geleneğinin gelmiş geçmiş en büyük ustalarımdandır.

Hey erenler ,hey gaziler
Avrat bizi döğeyazdı
Çekti sakalım kopardı
Bıyığımı yolayazdı

Kalkıp direği kapınca
Kaçamadım sapınca
Aç karnıma değince
Bağırsağım dökeyazdı

Aldık avradın hasını
Çektik değneğin yasını
Başımda kırdı su tasını
Kafacığım kırayazdı

Kaygusuz Abdal, Alevi şiirinin bu en yürekli ozanı,mürşidinin buyruğu ile yanında kırk dervişi gittiği Kuzey Afrika çöllerinde kaldı.Halinden haber alınamadı,ne halde oldu hiç bilinemedi.Denizin öte yakasında.o uzak gurbette,kendisine Abdal Musa ocağından bildirildiği üzere elinden ne gelirse yaptı.Vatanından ,ocağından ve mürşidinden uzakta kavurucu çöl sıcağının altında Mısır’da Hakk’a yürüdü.Dervişleri onun tenini Kahire’nin en serin yerine Mukattem dağında bir mağara’nın en dip köşesinde sırladılar.

Kaygusuz Abdal’ın mezarı gözden uzak olsa da kendisi gönüllere yakındır.Kaygusuz Abdalın bir sembolik mezarı da güzel mürşidi Abdal Musa’nın Antalya-Elmalı’daki türbesinin içinde ,onun yanı başındadır.Arayanlar onu Akdeniz’in iki yakasında Antalya’da ve Kahire’de bulurlar.Gidip gelmemiş olsa da o Alevi Ayin-i cemlerinden,nefeslerden ,niyazlardan ve gülbenklerden ayrı kalmamıştır.Onun asıl makamı sevenlerinin yüreğidir.Kaygusuz Abdal’ın güzel anıları Alevi belleğinden hiç silinmemiştir.

 

Yücelerden yüce gördüm,erbabısın sen koca Tanrı

Alim okur kelam ile sen okursun hece Tanrı

Erliği ile anılır filan oğlu filan deyu

Anan yoktur ,atan yoktur,sen benzersin piçe Tanrı

 

Garip kulun yaratmışsın, derde mihnete katmışsın

Onu aleme atmışsın, sen çıkmışsın uca Tanrı

Kaygusuz Abdal yaradan, gel  içegör su cür’adan

Kaldır perdeyi aradan, gezelim bilece Tanrı

Kaygusuz ABDAL


Erdoğan Çınar

Yazan -

Aşağıdaki Makalelere Bakabilirsin

Alevilik: İkrârlı (yeminli) yurttaşlar topluluğu

Aleviliği çok çeşitli biçimlerde tanımlayan var. Herkes kendi durduğu yerden, kendisi için en uygun ama ...