8 Kasım 2018, Perşembe

İmam Hüseyin’in mücadelesi iktidar olma mücadelesi degildir.

ismail balaHer yıl dünyanın farklı coğrafyalarında milyonlarca insan muharrem ayında İmam HÜSEYİN’İ ve kerbela da şehit olan dostlarını anar. Aradan asırlar geçmiş  olmasına karşın halen öneminde, değerinde bir şey kaybetmeyen İmam Hüseyin in kerbela çölünde şehit edilmesi bir çok sosyoluğun, araştımacının, Tarihçinin ilgi  alanı olmaya devam ediyor. Cevabı verilmesi istenilen ana soru şudur-  Nasıl oluyorda 1400 yıl önce yaşanmış bir olayın etkileri  günümüze dek varlığını ve canlılığını sürdürüyor.Kerbela katliyamının etkilerini bütün yakıcılığıyla yaşıyan inanç toplumunun bir ferdi olarak bu ana soruya ve diğer yan sorulara verilmiş  cevabı şöyle özetliyebiliriz- Kerbela olayı insanın AŞKIN  YÜCE,hali  Kutsal  emanet Kurani kerim ve Eylibeyte  reva görünen ihanetin yani sapma hali ayrıştırılma olayidir.Böyle olunca da İmam Hüseyin in şahsında temsilini bulan degerleri savunanlarla Yezidin  şahsında temsilini bulanlar arasındaki mücadele sürgit devam etmiştir, dünya döndükçede  devam  edecektir.Ta ki Yezidin  temsil ettiği düşünce ve yaşam sistemi felsefesi yok olana dek.Kerbela olayı tarihte olmuş milyonlarca olayda biri degil.Eger öyle olsaydı etkileri günümüze kadar devam etmezdi.Kerbela olayını yaşamsal ve güncel kılan  özünde taşıdığı iyi ile kötünün savaşımı ve iyi nin kaybetmesidir.Tabiki burada neye kime göre iyi  ve kötü tanımı yapıldığı sorulabilir.İ.Hüseyin, Doğruluğu dürüstlüğü mazlumluğu ,vefayı, fedekarlığı,haklılığı adaleti dostluğu,hakkaniyeti ve barışı temsil ediyor.Yezit ise gücü iktidarı saltanatı zalim ve zülmü namertliği, haksızlığı ihaneti  savaş ve barbarlığı temsil ediyor.Kerbela olayi neden 1400 yıldır güncelliğini koruyor hala güncel.Haksızlık yolsuzluk vefasızlık çürümüşlük açlık ve yoksulluk var oldukça,güce maddeye tapma, sömürü adaletsizlik eşitsizlik vicdansızlık ve  savaşlar  katliyamlar oldukça kerbela  güncel kalacaktır.İmam Hüseyin in yaşamı mücadeleci duruşu örnek  yaşamı, değerleri uğruna canını veren insandır.Günümüz dünyasında yığınla insan farklı inaçtan olmalarına rağmen İmam Hüseyine büyük saygı ve sevgi  besliyorlar.İletişim geliştikçe, toplumlar arası ilişkiler yoğunlaştıkça İmam Hüseyin e  olan ilgi ve sevgi misliyle  artacaktır.Bu ilgi,sevgi, bağlılık hayranlık sadece inançsal bir bağlılık degildir.Şüpesiz İmam Hüseyinin inançsal boyutu çok önemli ve büyüktür.İmam Hüseyin komple bir insandır.Komple insandan kastımız insani olanın en önemli temsilcilerinde biri insani kamil olmasıdır.İmam Hüseyin evrenseldir,mücadelesine sevgi saygı,bağlılık hayranlık salt onun inancında olanlarda değil, inançlı inançsız bütün  toplum kesimlerinden gelmektedir. İnsanlar ideallerinin doğrularını adaletin,hakaniyetin,dürüstlügün mertligin,ilkeli duruşun,erdemin gerçek inancın temsilini İ.Hüseyinde buluyorlar.İ.Hüseyin ve yarenlerinin   şe hadetiyla sonuçlanan kerbela olayının ARAPLAR ARASI bir kabile savaşı  olarak görenler yanılıyorlar.Yine İ.Hüseyinin  İKTİDAR mücadelesi sonucu kerbelada şehit olduğunu iddia edenlerde yanılıyorlar.Dikkat edilirse şehadetinden sonrada ve günümüzde  de İ.Hüseyini ve kerbela şehitlerini en çok sahiplenen toplumlar  Araplardan çok Arap olmayan Türk,Pers,Kürt toplumlarıdır.Yine İ.Hüseyin sonuçları belli olan bir savaşa iktidar hırsı için girmemiştir.Eger İmamın bütün emeli iktidar olsaydı 72 kişiyle 10 binlerce kişili orduya karşı şavaşa girmez daha farklı bir yol izlerdi.İ.Hüseyin kerbela çölünde ilkeleri uğruna canı pahasına Yezide insanlık dersi verdi.İ.Hüseyin yezit e biat etseydi ve bunun sonunda Yezit tarafında hediyelere boğulup iltifatlar görseydi,o vakit, İ.Hüseyin kaybederdi.Ancak İ.Hüseyin Yezide biat etmektese  onurluca şehit olurum diyerek  görünürde bir kaybedişin ama özde bir kazanımın sahibi olmuştur.Bu kazanım Hüseyin ve can yoldaşlarının şahsında  bütün haksızlıklara zülümlere  adaletsizliklere uğrayan mazlum  halkların  kazanımıdır.Bunun için diyoruz  kaybeden Yezit ve cümle zalimler, kazananlarsa  Hüseyin ve cümle mazlumlardır.NOT Bu yazı cem evimizin  dedesi Nuretin Gedikoğlu nun  muharrem sohbetlerinde  derlenmiştir.

Yazan -

İsmail Bala

Aşağıdaki Makalelere Bakabilirsin

Ölümün Repertuvarındaki İbadet

Ölümün repertuvarındaki ibadet “Allahuekber” diyerek elindeki ‘Made in NK’ silahlarıyla‘cihad’ adına öldürüyorlar, zulmediyorlar. İnsanlık suçlarını ...